Wat is scoliose?

Scoliose

Het woord scoliose komt uit het Grieks (skolios) en betekent in de letterlijke zin van het woord dat iets krom is, in dit geval de rug. Hierin zijn vanachter bekeken krommingen te zien van links naar rechts.
Iedereen heeft dit wel een beetje. Om een scoliose als diagnose te krijgen moet de hoek die met de methode van Cobb gemeten wordt tussen verschillende wervels van de wervelkolom meer dan 10 graden zijn. Dit is bij 4 op de 100 mensen het geval.

In drie dimensies gezien zijn bij een scoliose de individuele wervels om de lengte-as geroteerd ten opzichte van elkaar. Dit geeft de ribbenkast een gibbus als deze meedraait. De wervelkolom als geheel heeft iets weg van een wenteltrap. De drie dimensies maken elke scoliose zeer individueel en vaak heel complex qua vorm.

Type scoliose

Scoliose wordt als volgt ingedeeld:

  • Functionele scoliose: in de loop van de tijd spontaan ontstaan door aanpassingen op b.v. pijn, beenlengteverschil, een periode gips o.i.d. Het is een zichzelf stimulerende houdings- en bewegingsaanpassing van de totale bewegingsketen die zich uit in een wervelkolomscoliose van toenemende mate. Dit is de meest frequent voorkomende vorm die tevens goed te behandelen is 
  • Structurele scoliose: van jongs af aan aanwezige scoliose die in de structuur van het lichaam zit opgesloten. Het komt meer bij meisjes voor dan bij jongens en in 65% van de gevallen is onbekend wat de onderliggende oorzaak is (idiopathisch). De overige gevallen hebben wel een bekende oorzaak en worden niet-idiopatisch genoemd. Of deze vorm behandeld kan worden hangt af van de onderliggende oorzaak.

Klachten bij scoliose

Alle scoliosetypen kunnen klachten geven. Vaak is bij de niet-idiopatische structurele scoliose de scoliose zelf een klacht te noemen in een veel groter en complexer klachtenbeeld. Klachtenbeelden zijn heel individueel. In het algemeen kan gezegd worden dat met een scoliose de volgende klachten gepaard gaan:
pijn in de rug op diverse locaties
stijfheid tijdens bewegen
moeite met ademhalen
problemen in de bloedsomloop
maagzuur oprispingen
extra vermoeidheid na statisch belasten
frequent hoofdpijn
houdingsafwijking

Oplossingen scoliose

driepunts braceVoor de structurele scoliose is geen directe oplossing. Wat er wel wordt gedaan is de progressie van de scoliose remmen door middel van braces, en uiteindelijk operaties om de scoliose te corrigeren. Vaak wordt dit ondersteund door fysiotherapie of mensendieck-oefeningen.

Bij een deel van de structurele en functionele scoliose werkt het goed om de mogelijke oorzaak van de scoliose aan te pakken. Hier specialiseren wij ons in. Wij trachten zowel de aanwezige scoliose als de bron via behandelingen Manuele Therapie e.s. aan te pakken.