Wat is scoliose?

Het woord scoliose komt uit het Grieks (skolios) en betekent in de letterlijke zin van het woord dat iets krom is, in dit geval de rug. Hierin zijn van achteren bekeken krommingen te zien van links naar rechts.
Iedereen heeft dit wel een beetje. De diagnose wordt gesteld als de hoek die met de methode van Cobb gemeten wordt, meer dan 10 graden bedraagt. Dit is bij 4 op de 100 mensen het geval.

In drie dimensies gezien zijn bij een scoliose de individuele wervels om de lengte-as geroteerd ten opzichte van elkaar. Dit geeft de ribbenkast een gibbus als deze meedraait. De wervelkolom als geheel heeft iets weg van een wenteltrap. De drie dimensies maken elke scoliose zeer individueel en vaak heel complex qua vorm.

Typen scoliose

 

  • Functionele scoliose: in de loop van de tijd spontaan ontstaan door aanpassingen op bijv.pijn, beenlengteverschil, een periode gips o.i.d. Het is een zichzelf stimulerende houdings- en bewegingsaanpassing van de totale bewegingsketen die zich in toenemende mate uit in een wervelkolom scoliose. Dit is de meest frequent voorkomende vorm die tevens goed te behandelen is.
  • Structurele scoliose: van jongs af aan aanwezige scoliose die in de structuur van het lichaam zit opgesloten. Het komt meer bij meisjes voor dan bij jongens en in 65% van de gevallen is onbekend wat de onderliggende oorzaak is (idiopathisch). De overige gevallen hebben wel een bekende oorzaak en worden niet-idiopatisch genoemd. Of deze vorm behandeld kan worden hangt af van de onderliggende oorzaak.

Oplossingen scoliose

driepunts braceVoor de structurele scoliose is geen directe oplossing. Wat er wel wordt gedaan is de progressie van de scoliose remmen door middel van braces zoals een Duitse Cheneau brace, en uiteindelijk operaties om de scoliose te corrigeren. Vaak wordt dit ondersteund door fysiotherapie of mensendieck-oefeningen en specifieke trainingstherapie voor scoliose zoals Schroth en SEAS.