Wat is scoliose?

Scoliose

Het woord scoliose komt uit het Grieks (skolios) en betekent in de letterlijke zin van het woord dat iets krom is, in dit geval de rug. Hierin zijn vanachteren bekeken krommingen te zien van links naar rechts.
Iedereen heeft dit wel een beetje. De diagnose wordt gesteld als de hoek die met de methode van Cobb gemeten wordt, meer dan 10 graden bedraagt. Dit is bij 4 op de 100 mensen het geval.

In drie dimensies gezien zijn bij een scoliose de individuele wervels om de lengte-as geroteerd ten opzichte van elkaar. Dit geeft de ribbenkast een gibbus als deze meedraait. De wervelkolom als geheel heeft iets weg van een wenteltrap. De drie dimensies maken elke scoliose zeer individueel en vaak heel complex qua vorm.

Typen scoliose

 

  • Functionele scoliose: in de loop van de tijd spontaan ontstaan door aanpassingen op b.v. pijn, beenlengteverschil, een periode gips o.i.d. Het is een zichzelf stimulerende houdings- en bewegingsaanpassing van de totale bewegingsketen die zich in toenemende mate uit in een wervelkolom scoliose. Dit is de meest frequent voorkomende vorm die tevens goed te behandelen is.
  • Structurele scoliose: van jongs af aan aanwezige scoliose die in de structuur van het lichaam zit opgesloten. Het komt meer bij meisjes voor dan bij jongens en in 65% van de gevallen is onbekend wat de onderliggende oorzaak is (idiopathisch). De overige gevallen hebben wel een bekende oorzaak en worden niet-idiopatisch genoemd. Of deze vorm behandeld kan worden hangt af van de onderliggende oorzaak.

Klachten bij scoliose

Alle typen scoliose kunnen klachten geven. De klachtenbeelden zijn heel individueel bepaald. In het algemeen kan gezegd worden dat met een scoliose de volgende klachten gepaard gaan:
pijn in de rug op diverse locaties
stijfheid tijdens bewegen
moeite met ademhalen
problemen in de bloedsomloop
maagzuur oprispingen
extra vermoeidheid na statisch belasten
frequent hoofdpijn
houdingsafwijking

Oplossingen scoliose

driepunts braceVoor de structurele scoliose is geen directe oplossing. Wat er wel wordt gedaan is de progressie van de scoliose remmen door middel van braces zoals een Duitse Cheneau brace, en uiteindelijk operaties om de scoliose te corrigeren. Vaak wordt dit ondersteund door fysiotherapie of mensendieck-oefeningen en specifieke trainingstherapie voor scoliose zoals Schroth en SEAS.

Via behandelingen Manuele Therapie e.s.ondersteunen wij het omvormingsproces van de gewrichtsketen waarmee we de scoliose kunnen verminderen. Dit kan bij een deel van de structurele en alle functionele scolioses. Hier specialiseren wij ons in, waarmee we een onderdeel zijn van de oplossing. Manuele Therapie e.s. ondersteunt via het aangrijpen op het passieve deel van het bewegingsapparaat de actieve oefenprogramma's. Het passieve deel is een stuk waar u zelf geen directe invloed op kunt uitoefenen. Dit doen wij voor u waardoor het proces van verbetering versneld wordt.