Hoe kan het werken?

Het is eigenlijk heel simpel: wij laten de gewrichten als keten tegelijk een verandering doormaken waardoor zij beter gaan samenwerken. We doen dit door een impuls te geven aan het collageen bindweefsel van een gewricht. Dit zet een lichaamseigen en geheel natuurlijk veranderproces in gang. Na de behandeling zal het lichaam een verbouwingsproces ingaan.

Wat gebeurt er met het gewrichtskapsel tijdens het verbouwen?

Waar twee botten bij elkaar komen zit een gewricht en dit gewricht moet gestuurd worden. Dit is de taak (functie) van het het gewrichtskapsel. Dit kan gezien worden als een sok die om een gewricht zit en bestaat net als een sok uit allerlei aparte draden die samen het geheel vormen. Deze draden heten collagene vezels. Collageen is een type bindweefsel.

Deze vezels prikkelen we tijdens een behandeling door een rekprikkel te geven. Onze vingers geven een sturing tijdens de beweging van het gewricht die de rekprikkel geeft. Door dat positief en negatief geladen bouwstenen van zo'n vezel langs elkaar worden getrokken tijdens deze prikkel ontstaat een elektrisch stroompje. (Hier voelt u niks van - dit gebeurt continu in het eigen lichaam). Dit stroompje prikkelt het zenuwstelsel om een proces in werking te zetten dat als herstel- of veranderproces kan worden gezien. En hier is het ons om te doen. Wij willen van dit proces gebruikmaken om uw lichaam en met name de bewegingsketen een verandering door te laten maken.

Hoe verbetert de scoliose dan?

Een scoliose zit dus niet op een specifieke locatie maar moet gezien worden als een probleem in de samenwerking tussen de onderdelen van de gewrichtsketen. Deze keten wordt gestuurd vanuit het collageen bindweefsel en dit is te beïnvloeden!

Verander de sturing van het gewricht en je verandert het pad van bewegen en op den duur ook van het positioneren van de keten. Hiermee kan de S-vorm met de bijbehorende klachten van de rug verminderen.

Hoe lang neemt dit proces in beslag?

Dit proces wordt volledig gedicteerd door de snelheid van collageenverandering. Een cyclus hiervan neemt 14 maanden in beslag. Elke behandeling opnieuw wordt op een nieuwe set vezels ingewerkt.
Gelukkig vindt 90% van het verbouwingsproces plaats tijdens de eerste 6 weken en hier werken we voornamelijk mee.

Lees ook: wat kunnen we niet